Thursday, November 24, 2005Ilan na lamang ito sa mga cassette tapes na oldskul na banda na aking naitabi sa tagal ng panahon... sayang nga lamang at ang iba ay napabayaan ko..nasira! yung iba pa man din sa mga iyon ay mga live recordings [sadmode] pero kahit paano ang iba ay nailipat ko sa CDs... whew!

Links to this post:

Create a Link

<< Home