Thursday, November 24, 2005

Ito ang halo-halo ko na koleksiyon ng mga OPMs...mula sa bandang Asin, Juan Dela Cruz Band, Banyuhay Ni Heber, VST & Company... hanggang sa mga makabagong awiting alternatibong Pilipino.


Ito naman ang mga bago sa aking koleksiyon... wala lang trip ko lang![marami ang wala..nahiram na naman!]

Links to this post:

Create a Link

<< Home